MARS

Kami Taruna Brawijaya
Tekad Mengabdi Pada Bangsa
Ukir Prestasi Wujudkan Janji
Disiplin Jujur Berani

Kami Taruna Brawijaya
Berjuang Belajar Penuh Suka Cita
Kobarkan Semangat Bela Bangsa
Widya Widigda Wiguna Yasa

Taruna Brawijaya
Generasi Harapan Bangsa

Taruna Brawijaya
Kuat, Cerdas, dan Bersahaja

Taruna Brawijaya
Wujudkan Indonesia Jaya